Županija uz stanovništvo

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: ožujak 1, 2016 |

U završnoj su fazi izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije a Javna rasprava će biti od 7. ožujka, istaknuo je sisačko-moslavački župan odgovarajući na pitanje vijećnika HNS-a Ivana Nekvapila u Županijskoj skupštini postoji li u novim dopunama i izmjenama prostornog plana županije mogućnost spalionice u Sisku.

 

“Što se tiče odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, na lokaciji Čerkezovac, apsolutno podupirem nastojanja stanovnika ovog kraja,” ističe župan Ivo Žinić. Blanka Bobetko – Majstorović, priv.proč. Odjela za zaštitu okoliša SMŽ pojašnjava: ” Zakon o državnom gospodarenju otpadom regulira nadležnosti, a nadležnost Županije je gospodarenje posebnim vrstama otpada, ali ne i opasnim otpadom.

 

To je na razini države i država određuje gdje će biti lokacija odlagališta i ostalih načina rješavanja opasnog otpada i ovog trenutka ne mogu reći, jer ne znam što će na državnoj razini biti odlučeno, budući da Plan gospodarenja otpadom , kao što je poznato bio je prijedlog nacrta plana koji je trebao biti od 2016. do 2021. godine, još uvijek je na raspravi i nije donesen.

 

U Izmjenama i dopunama Prostornog plana Županije, koji će od 7. do 21. ožujka biti na Javnom uvidu, odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, nije planirano.”