Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: svibanj 2, 2017 |

Kako bi predstavnici nacionalnih manjina bolje shvatili svoju ulogu i doprinijeli boljem životu u zajednici – organiziran je projekt “Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava”.

 

“U proteklih godinu i pol dana provodili smo ovaj projekt s namjerom da pomognemo manjinskim vijećima na području Sisačko-moslavačke i Šibensko-kninske županije da ojačaju svoje kapacitete za rad i da se međusobno umreže kako bi mogli što bolje surađivati u budućnosti”, kazala je asistentica projekta iz Sprskog narodnog vijeća Jelena Nestorović. Napominje kako manjine imaju mnoga prava koje stoje u Zakonu o pravima nacionalnih manjina, no problem je što predstavnici manjina ne prate sve što im je zakonom ponuđeno. ” U tu svrhu je SNV sa svojim partnerima Projektom građanskih prava iz Siska i Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu iz Zagreba organizirali i napisali ovaj projekt kako bi ima dali određena znanja da mogu pratiti bolje prava nacionalnih manjina i da se mogu koristiti onim pravima koje imaju prema Ustavnom zakonu”, dodaje Nestorović. Ustavni zakon manjinske politike, pisanje projekata, tehnike komuniciranja s medijima, lobiranje za svoja prava neke su od tema koje su obrađene u projektu.

 

Iz Srpskog narodnog vijeća napominju da su zadovoljni rezultatima rada te dodaju kako je vrlo važna uloga lokalne i regionalne samouprave koja bi trebala osvijestiti probleme manjinskih zajednica i brinuti o njihovim konkretnim problemima.