Šuma okom šumara

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: siječanj 12, 2018 |

U Galeriji grada Krapine otvorena je izložba fotografija pod nazivom Šuma okom šumara. Ta izložba je zapravo gostovanje 13. bjelovarskog salona fotografije na kojem izlažu fotografi amateri koji su strukom povezani sa šumom. Organizator bjelovarskog salona je Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Bjelovar. Tijekom siječnja je, već po tradiciji, gostovanje ove izložbe u Krapini iz koje dolazi jedna autorica.

 

Uvjet za sudjelovanje na ovom natječaju je da sudionici moraju strukom biti vezani uz šumarstvo. Šumari u svojim obilascima šuma i prirode mogu vidjeti biljke i životinje na jedan drugačiji način nego ljudi koji ne poznaju šumski svijet. 

 

Grad Krapina ove godine ima nekoliko obljetnica u znaku broja 25 a to je 25 godina galerije, 25 godina od današnjeg ustroja Grada Krapine i 825 godina od prvog spomena Krapine. Ova izložba je početak proslave tih velikih jubileja koji će biti obilježavani kroz čitavu godinu.