Stanovnici Ivanje Reke protiv gradnje otpadnog mega-centra

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: ožujak 13, 2018 |

Stanovnici Ivanje Reke organizirali su tribinu o gospodarenju otpadom: zabrinuti su zbog izgradnje Reciklažnog centra, te su pozvali uvaženog ekološkog stručnjaka Stanka Uršića da ponudi rješenje po uzoru na europske gradove koju uspješno gospodare otpadom.

 

Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom grada Zagreba nije naišao na odobravanje stanovnika Ivanje Reke, gdje je predviđena gradnja kompostane i reciklažnog dvorišta za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Organizirana je javna tribina na kojoj je predstavljeno alternativno rješenje u skladu s pozitivnim primjerima europske prakse gospodarenja otpadom.

 

Stjepan Klarić, organizator tribine u Ivanjoj Reci, pojasnio je opasnost novog Nacrta prijedloga plana gospodarenja otpadom grada Zagreba: “Plan nije u skladu s hijerarhijom otpada koji stavlja prioritet na miješani komunalni otpad za razliku od odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu da bi opravdao izgradnju Centra za gospodarenjem otpadom Zagreb u kojem će se otpad suspaljivati. Dakle; nije više spalionica nego je preimenovano u energanu, makar se radi o istoj stvari. Biti će kompostana, reciklažno dvorište za građevinski otpad, građevinski otpad sa azbestom, te odlagalište otpada za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.”

 

Stanovnike Ivanje Reke i Resnika posebno brine što bi se centar gradio na parcelama koje se donedavno bile vodozaštitno područje. “Taj budući mega centar sadržava ogromnu koncentraciju otpada i smeća koja se treba obrađivati uključujući i spalionicu otpada i najgore vrste otpada uključujući i građevinski otpad koji sadrži azbest. Sve to skupa se događa na vodozaštitnom području, koje su zone sistematski ukidane prije i u periodu za vrijeme donošenja bivšeg, sada nevažećeg Plana” rekla je Branka Genzić Horvat, predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik – Uzor.

 

Uvaženi ekološki stručnjak prof. dr. sc. Stanko Uršić protivi se gradnji tog tipa objekta i predlaže alternativno rješenje po uzoru na pozitivne europske primjere: “Budući da, takvi centri, nazovi-centri, su centri za manipulaciju smećem – njihova sirovina je smeće, ne otpad. Otpad su ostaci tvari iz stvari u komunalnom životu kojima se može gospodariti, koji se svi mogu upotrijebiti ako se odvojeno prikupe. Ja ću večeras prezentirati univerzalni sustav koji nema premca, nema alternativu, a rješava problem. On ima dvije bitne točke koje se odnose na ovaj dio grada i na sve dijelove grada, a to je da se kritični sustavi dijelovi sustava ne smiju stavljati u naselje.”

 

Otpad je vrijedna sirovina. Stanovnici Ivanje Reke i Resnika izrazili su želju da Grad Zagreb prepozna opasnosti koje prijete širem gradskom području ukoliko bi se izgradio taj tip Reciklažnog centra.