Skate park u Zaboku

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: rujan 13, 2017 |

Gradsko vijeće Zaboka održalo je svoju 4. sjednicu u novom sazivu. Vijećnici su prihvatili Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zaboka gdje je iskazan višak prihoda nad rashodima koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu nešto većem od 7 milijuna kuna. To je normalna situacija jer se projekti realiziraju u drugoj polovini godine kada se ta sredstva potroše. 

 

Zbog takvog viška može se ići u rebalans proračuna i intervenirati tamo gdje je to potrebno. Vijećnici Gradskog vijeća su upoznati s namjerom gradnje novog poligona koji će poticati zdrav život građana.Grad Zabok sa zadovoljstvom je prihvatio tu ideju i već je pronađena i lokacija za skejt park kod osnovne škole. Sama lokacija za skejt poligon je odlična i zbog toga jer se ne nalazi u blizini stambenih objekata te eventualna buka koja će se javljati neće ometati stanovništvo kao što je to slučaj s motokros stazom.