Rekonstrukcija nogostupa u Zaboku

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: kolovoz 12, 2017 |

Grad Zabok polaže mnogo u sigurnost prometa na svojim ulicama. Stoga je započela dugoročno planirana rekonstrukcija nogostupa u samom centru te obnova nekih ulica kako bi se stanovnicima olakšao pristup do pojedinih dijelova Zaboka. Počelo se s rekonstrukcijom nogostupa od zgrade zvane Vatikan do streljane.

 

U toj rekonstrukciji promijenjene su komunalne instalacije a uz instalacije se ugrađuju i cijevi za potrebe budućih instalacija kako bi se izbjeglo buduće raskapanje nogostupa. U planu je i daljnja obnova idućće godine kad će se obnoviti nogostup od policije do Obrtničkog doma.

 

Ulica Matije Gupca je najopterećenija ulica u Zaboku i još neko vrijeme će tako biti dok se ne rekonstruira Zabočki kolodvor te se sagradi parkiralište za kolodvor ali i paralelna cesta uz željezničku prugu. Time bi se dobila mogućnost za uređivanje parkinga na jednoj strani ulice Matije Gupca jer je nedostatak parkirališta u Zaboku evidentan.

 

Dovršena je i rasvjeta u novo obnovljenoj ulici Ksavera Šandora Gjalskog. U tom dijelu Zaboka u planu su još neke investicije u obnovu prometnica te će se napraviti nogostup i novi asfaltni sloj u ulici prof. Ivana Vrančića kojavodi prema Škloi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću. Tom investicijom će se podići sigurnost učenika koji bi s početkom nove školske godine trebali sigurnije i kvalitetnije dolaziti do škole.