Rebalans proračuna Zaboka

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: listopad 13, 2017 |

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Zaboka donijet je prvi rebalans proračuna za ovu godinu jer se pojavio višak prihoda kojeg je trebalo rasporediti u komunalne aktivnosti na području grada Zaboka. Planirano je da se kredit koji grad treba otplatiti slijedeće godine otplati ove ali s eod toga odustalo. Kako su kamate izrazito niske sredstva će se preusmjeriti u komunalni projekt koji je iznimno važan za stanovnike Gubaševa. Projektom će se zatvoriti potok, izgraditi pješačka staza i proširiti cesta.

 

Na sjednici je bilo govora i o uređenju dječjeg igrališta u Parku Milana Prpića. Nekada se u tom parku nalazila fontana koja je ugašena zbog nedostataka te se planira njezina obnova. Spomenuta investicija će gradski proračun opteretiti približno s 500 tisuća kuna. Polovica ovih troškova predviđena je za građevinske radove a polovicu bi trebalo odnijeti samo postrojenje za pročišćavanje vode i sustav fontane.