Prostorno uređenje RH – nacrti prijedloga strategije

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: lipanj 23, 2015 |

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja zajedno sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj izradilo je Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske – dokument koji će usmjeravati prostorni razvoj cjelokupnog teritorija države do 2030. Ovo je prvi dokument strateške razine nakon 18 godina.

 

Do 22 lipnja u 4 hrvatska grada trebala su se održati javna izlaganja na temu Nacrta prijedloga strategije prostornog plana RH. Jedno takvo izlaganje održano je i u Splitu. Neke primjerdbe su pročelnici SDŽ iznijeli i na županijskoj skupštini.

 

Javna izlaganja vezana za Nacrti prijedloga strategije prostornog uređenja RH, organizirali su predstavnici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, koordinatori izrade plana u ime nositelja izrade JE Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Javnie ustanove i Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.

 

Republika Hrvatska prešla je put od mlade države koja gradi vlastiti sustav prostornog uređenja do članice Europske unije, s pravima i obvezama koje iz tog statusa proizlaze. Uzeti su u obzir i dokumenti Europske unije kojima se usmjerava razvoj pojedinih prostornih sustava kao i znatna financijska sredstva EU fondova koje je moguće koristiti za potrebe prostornog razvoja.

 

Kao najveći izazovi u budućem prostornom planiranju Hrvatske nameću se: negativna demografska kretanja, neuravnotežen razvoj urbanih i ruralnih sredina te sve češće dramatične posljedice klimatskih promjena. Uvažavajući činjenice iz kojih proizlazi obveza usklađenja PPSDŽ-a sa zakonskom regulativom te potreba da posebnu pozornost treba posvetiti stvaranju novih planskih pretpostavki za realizaciju zona, proizašla je očita potreba i obveza izrade Izmjena i dopuna PPSDŽ-a.