Prihvaćeno Polugodišnje izvješće rada zadarske Lučke uprave

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: listopad 24, 2016 |

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar donijelo je Godišnji program rada i razvoja i Financijski plan za 2016. godinu te Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i razvoja i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar na koje je zatražena i dobivena suglasnost župana i Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture.

 

U izvještajnom razdoblju Županijska lučka uprava ostvarila je prihode u iznosu od 3.493.816,54 kn. Prihode lučke uprave čine: lučke pristojbe, naknada od koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, sredstva i proračuna osnivača te ostali prihodi, a koriste se za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje, odnosno infrastrukture i suprastrukture kao i za troškove poslovanja. Što se rashoda tiče isti su ostvareni u iznosu od 5.979.606,54 kn. Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju, izrađen je projekt Procjene i Plana sigurnosne zaštite luka Sali, Božava i Brbinj-Lučina. Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture dalo odobrenje na projekt Procjene sigurnosne zaštite navedenih luka dok je odobrenje na projekt Plana sigurnosne zaštite luka u postupku.