Porezi u Općini Velika Ludina

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: svibanj 10, 2017 |

Općina Velika Ludina ima novu Odluku o općinskim porezima. Prema njoj, Velika Ludina će i daje pripadati među rijetke lokalne jedinice koje nisu uvele prirez, što je olakšavajući faktor, ne samo za tamošnje stanovnike, već i za potencijalne investitore.

 

Naime, prema novom Zakonu o lokalnim porezima za sve jedinice lokalne samouprave utvrđena je obveza da donesu nove odluke o lokalnim porezima. Prema tom Zakonu za gradove i općine određeni su porezi koje oni mogu, ali i ne moraju uvesti, kao što je prirez porezu na dohodak, te porez na potrošnju. Također taj novi Zakon o lokalnim porezima određuje i koje poreze lokalne jedinice obavezno moraju uvesti. Jelena Petreković tajnica Općine Velika Ludina istaknula je da je porez na nekretnine jedan od onih poreza koje lokalne jedinice ibavezno moraju uvesti. S novom Odlukom Općina Velika Ludina ukinuti će porez na tvrtku ili naziv, koji je i Zakonom prestao važiti, ali je zadržala porez na potrošnju, porez na kuće za odmor.

 

Petreković je dodala kako će se porez na nekretnine urediti i dodatnom odlukom kada se dobije uputa Ministarstva, a rok je do 30.11. ove godine. U novoj Odluci o svojim porezima, Velika Ludina ni ubuduće nije predvidjela uvođenje prireza, lokanog poreza kojeg su do sada, od kada je uveden kao mogućnost, uvele brojne općine i gradovi, a koji u Hrvatskoj iznosi do 18 posto, koliko ga plaćaju Zagrepčani.