Pomoć neprofitnim organizacijama Zagrebačke županije

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: svibanj 31, 2017 |

Zagrebačka županija dodijelila je 2 milijuna 50 tisuća kuna kao pomoć u provedbi programa i projekta udruga čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja.

 

U okviru ukupnog iznosa financirana su tri programska područja: programi zdravstveno, socijalno, humanitarnih udruga u iznosu od 700.000 kuna, programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi u iznosu 1.100.000 kuna te 250.000 kuna za programe u području zaštite od nasilja u obitelji. Odobrena su 34 zdravstvena, socijalna i humanitarna projekta i programa, 4 programa/projekta iz područja brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, a njih tri iz područja zaštite od nasilja u obitelji.Minimalni iznos koji je pojedini projekt mogao dobiti je 5.000 kuna, a maksimalni 200.000 kuna. Financijska potpora u većem iznosu mogla se odobriti ako se odobrava zajednici, savezu ili drugom krovnom obliku udruživanja većeg broja udruga koje su registrirane na području Županije.