Palijativna skrb u Splitu

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: siječanj 12, 2017 |

U 30-ak hrvatskih gradova i manjih sredina dostupna je palijativna skrb, a u Istri se ona već pruža na europskoj razini. Split na tom polju stagnira već cijelo desetljeće iako je prije šest godina najavljeno kako će se pod Marjanom izgraditi prvi hospicij u Hrvatskoj. Kako bi se ta nepovoljna situacija promijenila, Županija i Hrvatska liječnička komora najavile su javnozdravstvenu tribinu.

 

Palijativna skrb je sveobuhvatna zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću. Nastoji se ublažiti bol i podići kvaliteta života bolesnika neizlječivih ili složenih bolesti. Županija Splitsko-dalmatinska još uvijek nema centar za palijativnu skrb. Najbliži hospicij nalazi se u Kninu, ima 36 kreveta, a dijele ga čak tri županije – Splitsko-dalmatinska, Šibensko- kninska i Zadarska. Najavljena tribina to bi trebala promijeniti.

 

Važnost palijativne skrbi u svijetu je odavno prepoznata. Ne može se reći kako u Dalmaciji nije, ali po tom pitanju je još uvijek malo pomaka.
Obitelj Matošić, Katoličkoj udruzi “Lovret” darovala je zemljište na istočnom dijelu Splita kako bi se na njemu izgradio hospicij. Objekt sa šesnaest kreveta stoji prazan već šest godina i čini se kako hospicij nikada neće postati.
Tribina na temu Palijativna medicina – brinimo zajedno, održati će se sutra u velikoj dvorani Nadbiskupijskog sjemeništa u Splitu s početkom u 18:30 minuta.