Nadzor vode za kupanje

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: kolovoz 11, 2017 |

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije sustavno provodi ispitivanje kvalitete vode za kupanje, sport i rekreaciju. Ispitivanje provode na bazenskim vodama a tijekom ljetnog razdoblja, od lipnja do rujna, prati se i kakvoća vode na prirodnim kupalištima.

 

Kakvoću vode na prirodnim kupalištima na području Sisačko-moslavačke županije županijski Zavod za javno zdravstvo prati sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje. Suradnjom medija, sanitarne inspekcije i Zavoda stanovništvo se pravovremeno obavještava o rezultatima analiza kako bi se mogle koristiti povoljnije lokacije za kupanje uz što manje zdravstvenog rizika, ističe Inoslav Brkić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo SMŽ. Brkić dodaje i kako su sva dosadašnja ispitivanja pokazala kako je kvaliteta vode na prirodnim kupalištima na području županije ispravna te su kupališta pogodna za kupanje. Inače, nadzor vode na prirodnim kupalištima provodi se u Zavodu od svibnja kao dio Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesi kao i bolesti prouzročenih ekološkim činiteljima. U Zavodu za javno zdravstvo ispituju se fizikalno-kemijski i mikrobiološki parametri koji su pokazatelji kvalitete vode. No znati treba i kako je rizik od pojave infekcije veći što je vodena površina manja i slabije protočna.

 

Najnepovoljnije za kupanje stoga su kopnene vode stajaćice, poput bara, riječnih rukavaca ili šoderica. Od prirodnih vodenih površina za kupanje je ipak najsigurnije more.