Mladi za grad – primjer uspješnog projekta

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: studeni 3, 2016 |

Splitska udruga MoSt u partnerstvu s Gradom Splitom i Školom likovnih umjetnosti u protekloj godini provela je projekt pod  nazivom “Mladi za grad-razvoj i afirmacija aktivnog sudjelovanja mladih u društvu”. 

 

Osnovni cilj projekta bilo je osmišljavanje aktivnosti za mlade u gradskim kotarevima kao jedan od načina prevencije neprihvatljivog ponašanja.  Kada se govori o mladima u Hrvatskoj, u posljednje vrijeme često tematika ima negativni predznak, no kada je u pitanju projekt “Mladi za grad”, situacija je posve drugačija. Projekt splitske udruge MOST provodio se od studenog prošle godina sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

Osnovni cilj je bio baziran na dugogodišnjem iskustvu MoSt-a kako je volonterstvo i aktivizam mladih, te njihova participacija u javnom životu važna i za mlade, i za zajednicu u kojoj žive, i za društvo. Mostovci su ovim projektom željeli ukazati na potencijal gradskih kotareva koji mogu jako puno napraviti da mladima pruže priliku za realizaciju njihovih ideja. Mladi su danas u sve većem broju uključuju u razne volonterske i humanitarne aktivnosti. Veliku ulogu u tome ima MOST koji od 1999.godine razvija različite programe kojima potiče, educira i uključuje mlade volontere u ozbiljne socijalne programe. Tijekom godine u mostovske akcije i aktivnosti uključi se i do 500 volontera od čega su većina mladi u dobi od 15-35 godina koji ulože godišnje i do 10 000 volonterskih sati, što je izniman socijalni kapital. 20 000 splitskih studenata je potencijalno velika baza volontera a Svučilište uz obrazovnu funkciju nastoji da uz obrazovanje studenata u temelje njihovog odgoja ugradi i humanitarnu notu koja niej moguća bez zdravog aktivizma.

 

 Na splitskom Sveučilištu je odavno tradicija huamnog rada ali ga je sadašnja Uprava ugradila i u svoje temeljne dokumente. Volonterske aktivnosti provedene u okviru projekta, produkt su timskog rada mladih koji prepoznaju potrebe zajednice u kojoj žive i kritički promišljaju o problemima s kojima se zajednica suočava. Mladi nisu pasivni, uključuju se i pronalaze načine kako doprinijeti rješenju.