Kako će se porezna reforma odraziti na proračun ŽSD

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: listopad 29, 2016 |

Najavljene izmjene porezne reforme trebale bi se odraziti na bolji standard građana , ali i na proračune jedinica lokalne uprave i samouprave. Budući su prijedlozi proračuna, žuapnija, gradova i općina već u izrda njihovi predlagatelji odnosno izrađivači još uvijek ne zanju u kojoj će se mjeri ova reforma odraziti na punjenje njihovih blagajni.

 

Jedna od prvih reformi nove Vlade odnosi se na izmjenu poerza na dohodak. Za posljedicu ova bi promjena , najavljuju u Ministarstvu financija trebale imati pozitivne učinke na viši standard građana. Nokako će se porezne olakšice odraziti na punjenje županijskog proračuna ., zanimalo je Marka Bertolinija vijećnika liste Ivana Grubišića.

 

Nacrt prijedloga županijskog proračuna za slijedeću godinu već je napravljen u tijeku je izrada županovog prijedloga ovog temeljnog dokumenta. Kzala je to Sanaja Viculin pročelnica Odjela za financije.

 

Ako se reformom ustanovi da Županiji pripada više novca , u ministarstvu kažu kako će razliku nadoknaditi, poručuje Viculin
Prijedlog Županijskog proračuna na klupama vijećnika trebao bi se naći do kraja ove godine.