Izložba Muzikalije

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: lipanj 26, 2015 |

U Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita, otvorena je izložba Muzikalije- iz fundusa Muzeja grada Splita koja uz brojne primjere tiskanih muzikalija, prikazuje glazbeni život grada Splita u razdoblju od 18. do 20 st.

 

Na izložbi dominira rukopisna građa glazbene ostavštine, a svi sačuvani primjerci ranih tiskovina spadaju u krug visokog ranga svjetskih rariteta. Glazbeni život Dalmacije, posebno Splita posljednjih je stoljeća bio veoma intezivan. Uvijek na tragu europskih ideja, svrstavao je Dalmaciju u krug zapadne civilizacije.

 

Rad na izložbi dijeli se na više cjelina koje prikazuju povijesni razvoj glazbenog stvaralaštva grada Splita . Izložba iz fundusa muzikalija grada Splita upozorava i na važnost očuvanja sjećanja na bogatu glazbenu ostavštinu. U sklopu izložbenog projekta snimljen je i nosač zvuka, na kojem su prikazane kompozicije na taj način postale dostupne javnosti nakon stoljeća zaborava .

 

Ovom izložbom želi se upozorit na važnost očuvanja sjećanja na na bogat život splitske glazbene baštine, jer je samo njegovana kulturna baština temelj naše aktivne uloge u planiranju vlastite budućnosti