Dogradnja viške luke

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: veljača 18, 2016 |

U gradu Visu u tijeku su radovi na sanaciji obalne konstrukcije u luci. Riječ je o jednom od 15 projekata koje će splitsko-dalmatinska Lučka uprava realizirati do kraja 2019. godine.

 

U višku rivu nije se ulagalo posljednjih 50 godina. Ovim radovima trebali bi se stvoriti preduvjeti za kvalitetan prihvat i većih turističkih plovila. Riječ je o investiciji od oko pet milijuna kuna.

 

Tijekom geomehaničkih istražnih radova i sondiranja u moru i u kopnu koji su prethodili, utvrđena su oštećenja i brojna ulegnuća u obalnoj konstrukciji viške rive. Predviđen je zahvat u duljini od 266 metara kojim će se, uz to što će doći do ojačanja i proširenja rive izgradnjom podmorskog i nadmorskog zida, izmjenit će se dotrajala kanalizacijska mreža te se zamijeniti svi elementi prateće infrastrukture. Odnosno na višku obalu postavit će se novi ormarići za nautičare te javna rasvjeta, tako da će riva dobiti novi izgled u punoj duljini.

 

Na radovima su angažirana četiri velika stroja i dvadeset radnika koji će raditi svakodnevno do kraja travnja, kada je planiran završetak radova.Istovremeno Višani radi i na pronalaženju pristaništa za hidroavione koji bi povezivali Vis sa Splitom ali i Italijom.

 

Krajem ove ili najkasnije početkom 2017. godine trebali bi započeti radovi i na izgradnji lučice u uvali Rukavac, na jugoistočnoj strani otoka Visa.