Budućnost razvojnih agencija

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: srpanj 8, 2017 |

Razvojne agencije koje su osnivale županije ubrzo bi se mogle naći u velikim problemima zbog nelojalne konkurencije koju čine prema ostalim konzalting agencijama jer su dotirane županijskim sredstvima.Naime Ministarstvo financija traži da se na dotacije razvijnim agencijama plaća porez iako država svojim agencijama to ne plaća. Zagorska razvojna agencija radi projekte za županiju te za jedinice lokalne samouprave i nema mjesta za izradu projekata u privredi kao što to rade neke od razvojnih agencija iz drugih županija koje su umjesto za županije radile za privredu i one bi mogle biti ugašene.

 

Zagorska razvojna agencija bi trebala opstati jer je potrebna i županiji ali i općinama i gradovima da se što bolje mogu pripremiti za povlačenje sredstava iz Europskih fondova za razne javne projekte. Takav način rada bi trebao biti cilj jer za gospodarske subjekte postoje agencije koje izrađuju takve projekte ali rade na tržišnim osnovama.