Briga za najmlađe

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: kolovoz 8, 2017 |

Lobor je jedna od općina u Krapinsko-zagorskoj županiji koja nema dječji vrtić iako postoje velike potrebe. Također je i općina s čijeg područja djeca idu u osnovne škole iz drugih općina te se ta dva problema planira što prije riješiti. Stoga je Općinu Lobor posjetila saborska zastupnica Marija Puh koju je u prostorijama općine primila Ljubica Jembrih, nova načelnica Lobora a naglasak sastanka je stavljen na projekte koji se tiču djece, mladih i obitelji. 

 

Jedan od glavnih problema stanovnika Lobora je nedostatak dječjeg vrtića kojeg je potrebno sagraditi a za rješavanje ovih problema oko dječjih vrtića postoje planovi kako ih riješiti na području čitave županije.

 

Na sastanku je dotaknut i problem klizišta jer je Lobor općina koja se svojim najvećim dijelom nalazi na izrazito brdovitom terenu te su klizišta uobičajena pojava. Dosta klizišta je i na prometnicama a najugroženija je ona koja spaja Lobor preko Petrove Gore s državnom cestom DC29. Navedena klizišta potrebno je što prije sanirati jer svaka nova kiša koja padne na već postojeća klizišta samo može dodatno pogoršati situaciju.