Bolesti prijete vinovoj lozi

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: lipanj 8, 2016 |

Kako ne bismo ostali bez vina, vinogradari na vrijeme moraju poduzeti mjere zaštite. Promjenjivo i nestabilno vrijeme na nizu lokaliteta otežalo je zaštitu i “natjeralo” mnogo vinogradara na primjenu preventivnih, ali i kurativnih fungicida. Osim kiše, veliku i pritajenu opasnost donose i bonace, jer kombinacija velike vlage u tlu i relativno niskih noćnih i jutarnjih temperatura dovode do obilnih i dugotrajnih rosa, što uzročniku plamenjače iznimno odgovara.

 

Samo dobro pripremljen vinograd pokošen, okopan, povezan, privezan, oplijevljen i mladice unutar žice, spreman je za dobru i temeljitu zaštitu od bolesti i štetnika, a samim tim i za cvatnju. Da se vinogradari ne bi previše opuštali naglašava se da je preventiva jedini pravi put u zaštiti vinograda. Preporuka je da se prije najavljenih novih oborina ide u zaštitu, a za one koji ne uspiju, da u zaštitu idu čim se vrijeme stabilizira.