6. Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima

Kategorija: Regija Zagreb, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Zagreb | Objavljeno: ožujak 20, 2018 |

Riječ je tradicionalnoj lipovljanskoj manifestaciji koja je pokrenuta 2013. godine, kada se slavilo 155 godina od rođenja tog istaknutog hrvatskog književnika, ali i šumara. Taj veliki kulturni događaj za Lipovljane, podsjeća na život i djelo Josipa Kozarca, istaknuo je načelnik Općine Lipovljani Nikola Horvat, dodajući da ona okuplja niz visokih institucija, čiji predstavnici uvijek pripreme svoje teme o šumama i o Josipu Kozarcu, koji je ostavio svoj trag i u Lipovljanima.

 

U spomen na Kozarca kao šumara, i ove je godine u sklopu Dana Josipa Kozarca otvorena izložba „Šuma okom šumara“. Kako je istaknuo Damir Miškulin voditelj Uprave šuma Podružnica Zagreb šumari u Lipovljanima aktivno sudjeluju u proslavi Dana Josipa Kozarca, prije svega s zložbom koja je u Lipovljanima po šesti put, a na kojoj je svke godine sve viš slika koje nastaju kada su šumari na svakodnevnom poslu u šumi, kada zapaze neki interesantan prizor, te ga fotografiraju. U sklopu manifestacije i ove je godine održan znanstveno-stručni skup, ovaj put na temu: Josip Kozarac – 160.obljetnica rođenja. U organizaciju manifestacije uključile su se brojne institucije koje imaju veze s Josipom Kozarcem. Među njima je i zagrebački Šumarski fakultet. Dekan tog fakulteta prof.dr.sc. Vladimir Jambreković istaknuo je kako je naglasio da je velika šteta što naš veliki šumarski ekspert Josip Kozarac nije kasnije rođen jer bi sigurno bio našao mjesto među doajenima, predavačima Šumarskog fakulteta. Ova manifestacija znak je da su život i djelo Josipa Kozarca još uvijek aktualni u hrvatskoj znanosti. Manifestacija mu je na neki način zahvala za sve što je napravio kao književnik i kao šumar.