24 točke Dnevnog reda na 55. Kolegiju zadarskog župana

Kategorija: Regija Split, Vijesti, VIJESTI, Vijesti iz Hrvatske, Vijesti iz regije Split | Objavljeno: veljača 21, 2017 |

55. Kolegij zadarskog župana započeo je Nacrtom prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske samouprave za 2016. godinu. Iz podnesenih izvješća upravnih tijela Zadarske županije vidljivo je da je u 2016. godini Županijska samouprava obavila zadaće i poslovne aktivnosti predviđene Programom.

 

Jedna od zanimljivijih točaka svakako je i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti NATURA-JADERI, javnoj ustanovi, na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode na području Zadarske županije i Financijski plan za 2017. godinu. Županijskoj skupštini biti će upućen i Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Zadarske županije za izdvajanje i Zavodu za hitnu medicinu za preuzimanje obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza.

 

Kolegij župana završio je Prijedlogom odluke o rasporedu sredstava za katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga na području Općine Galovac, za izradu katastra nekretnina na području Općine Novigrad kao i za sanaciju odlagališta na području Općine Polača.